Blog Image

luxielen

Reis door mijn Vlaanderen

Literatuur Posted on 24 Jul, 2012 23:02:00

Michel de Ghelderode

REIS DOOR MIJN VLAANDEREN en andere verhalen

uitg. Houtekiet 2008

Vertaling: Chris van de Poel en Hilde Rits

Dankzij een geschenkbon die dringend moest verzilverd worden ben ik nog eens bij De Slegte geraakt. De bon ging volledig op aan een boek over Albrecht Dürer, maar voor 2.5 euro extra kocht ik het boek van Michel de Ghelderode.

Ik heb er enkele uren leesplezier aan beleefd.

Het boek bestaat uit 1 lang verhaal (het titelverhaal) en 12 kortverhalen. Het eerste verhaal Reis door mijn Vlaanderen is geïnspireerd op de oude Vlaamse schilders. De Ghelderode schreef het in 1926 (hij was toen 28 jaar). Het is een satire op de universele maatschappij maar sterk getekend door een Bourgondisch aandoende Vlaamse sfeer.

Van de 12 verhalen zijn er 6 die mij bijzonder konden bekoren.

Reis door mijn Vlaanderen en De geur van dennenhout zijn boeiend genoeg om in één ruk te lezen. Het eerste omwille van de satire, het tweede omwille van de morbide en surrealistische sfeer.

Het verhaal De openbare schrijver baadt ook in de surrealistische sfeer en is typisch voor de stijl van de auteur: mistig, schemerig, regensfeer.

De duivel in Londen, De zieke tuin en De reliekenjager hebben me het meest geboeid. Het zijn korte verhalen in de typische mistige Ghelderodesfeer die je vanaf de eerste alinea in de ban houden.Jodendom en Verlichting

Literatuur Posted on 10 Mar, 2008 10:59:18

Lezing Ludo Abicht
Jodendom en Verlichting
Vrijdag 7 maart 2008 Strijboshof Kalmthout
Org.: Het Gemenebest vzw
—————————————

Over de Verlichting:
1650: begin van de Verlichting, dat is 2 jaar na het einde van de Dertigjarige Oorlog.
De bronnen van de Verlichting zijn te vinden in het humanisme
Het was het werk van christelijke theologen, filosofen en wetenschappers; (filosoof = wetenschapper in de tijd van de Verlichting). Kenmerken waren: kritisch en rationeel.
De mens is het centrum

Lees verderlezing Charles Vergeer

Literatuur Posted on 06 Mar, 2008 17:16:23

Strijboshof Kalmthout, 28 februari 2008

Titel van de lezing: Hoe de Joden Christus zien.

Spreker: Julien Klener (voorzitter Joods Consistorium in België) zou deze lezing geven, maar was verhinderd. Charles Vergeer nam over en gaf een eigen invulling aan het onderwerp. Hij sprak meer over het ontstaan van de evangeliën en over het beeld dat daarin opgeroepen werd van Christus; een beeld dat pas vorm kreeg veertig jaar na de dood van Christus.

Charles Vergeer was een boeiend spreker, een vlot verteller die met vaart en enthousiasme zijn verhaal bracht. Hij steunde daarbij op twee boeken, die hij vroeger over dit onderwerp liet verschijnen:

Het Panterjong, leven en lijden van Jezus de Nazarener
Een nameloze, Jezus de Nazarener.

Lees verderLezing Rik Hoet

Literatuur Posted on 23 Feb, 2008 14:56:48

Lezing Rik Hoet: “De Bijbel, een Bibliotheek”
Vrijdagavond 22 februari 2008
Strijboshof Kalmthout
org. Gemenebest

In de reeks “Het judaïsme” was dit de derde lezing, de tweede die ik heb bijgewoond.

Spreker begon met uit te leggen dat het belangrijkste boek voor de joden de Talmoed is (commentaren op en commentaren op commentaren op de Misjna = joodse wetten samengesteld in de derde eeuw n. C.), net zoals voor katholieken lange tijd de cathechismus het belangrijkste boek was.

Lees verderUitgelezen DM 20.02.08

Literatuur Posted on 22 Feb, 2008 11:46:13

Enkele bedenkingen bij de boekbesprekingen in De Morgen van 20 februari 2008.

auteur: Charlotte Mutsaers
titel: Koetsier Herfst

“Een mens moet voor zijn geluk zorgen” uitspraak van Maillot, hoofdfiguur in het boek.
Reactie : en mens moet niet voor zijn geluk zorgen. Hij moet het zelfs niet betrachten of zoeken. Als hgt hem gegund is om gelukkig te zijn, zal het hem in de schoot geworpen worden, en is hij er zich misschien niet eens van bewust. Met geluk gaat het zoals Erik Oger in zijn boek ‘Nachtoog’ beschrijft met tal
van andere zaken (bijvoorbeeld de slaap): men moet ze bewust niet zoeken om
ze te vinden.

auteur: Christopher Hitchens
titel: God is NIET groot.

In dit boek fulmineert de auteur tegen godsdienst in het algemeen, maar – volgens de bespreking – vooral tegen de islam.
In vele opzichten kan ik het met de zienswijze van de auteur eens zijn: godsdienst is in vele opzichten bijzonder schadelijk voor de menselijke ontwikkeling. Maar wat ik niet in de bespreking van dit boek vind, is dat godsdienst ook veel positieve aspecten heeft. Heel wat culturele verworvenheden zijn aan godsdiensten te danken. denken we maar aan muziek, schilderkunst, letterkunde, enz.

Wat me zeer verbaast is de bijzonder positieve houding die de auteur aanneemt ten opzichte van het beleid van de Amerikaanse president Bush ten opzichte van Irak.

linken: www.hitchensweb.com
            www.slate.com22 februari 2008

Literatuur Posted on 22 Feb, 2008 11:20:08

Eergisteren een boeiende lezing bijgewoond ten huize Fons Buyens in Nieuwmoer. Spreker was Paul Pelckmans.
Onderwerp: Don Quichot, de eerste moderne roman?

Twee zaken moeten bijblijven uit deze lezing:

het boek gaat over
VERTROUWEN IN DE WERELD.  wat niet gepland is, loopt goed. We moeten de zaken op hun beloop laten. 
Vertrouwen op het gelukkig toeval. 

en
VERTROUWDHEID MET DE WERELD  (Don Quichot en Sancho Panza lijden geen schade van hun mislukte 
avonturen. Don Quichot reageert daarop door te zeggen dat een mislukte taak 
niet voor hem bestemd was, maar voor een andere (dolende) ridder. 

—————————–

Tijdens de lezing gebruikte de spreker het boek:

MYTHISCHE FIGUREN VAN DE MODERNITEIT, waarin hijzelf het hoofdstuk over Don Quichot heeft verzorgd.
Het boek is uitgegeven bij Damon en is online te verkrijgen bij de uitgever. Het kan ook online besteld worden bij ECI-boekenclub. De prijs is 16.90 euro.

————————–

Is Don Quichot de eerste moderne roman?
Het antwoord is duidelijk NEEN.

Naar aanleiding van deze lezing heb ik de Don Quichot helemaal herlezen in de vertaling van Weremeus Buning en CFA Van Dam; uitgave van 1943 – herdruk 1993 bij Querido Amsterdam, met illustraties van Gustave Doré.