CO-TEACHING

Dit lees ik op de site van De Wingerd:

We willen als school aan elk
kind in elke klas die zorg kunnen blijven geven die het nodig heeft. We
voeren daarvoor de methode van co-teaching in: een methode waarbij
twee leerkrachten gelijktijdig én gelijkwaardig voor de klas staan. Van
onze zusterschool in Wilrijk, die het systeem afgelopen jaar heeft
toegepast, weten we dat zowel de leerwinst als het welbevinden hierdoor
toenemen. Ook wetenschappelijk onderzoek naar co-teaching ondersteunt deze bevinding.
Wij willen deze methode vanaf volgend jaar in alle klassen toepassen
tijdens de vaklessen rekenen en taal. Zo kunnen leerlingen met
een zorgvraag beter en meer individueel geholpen worden, en indien nodig
kan de klas gedifferentieerd werken. Uiteraard maakt co-teaching nog meer
werkvormen mogelijk. Die zullen volgend schooljaar verder onderzocht en
uitgewerkt worden door Juf Yolanda Habraken, die in elke klas als
co-teacher en zorgcoach de klasleerkracht zal bijstaan.
(http://www.steinerschooldewingerd.be/pedagogischeachtergrond/begrippenlijst)

Ik vind het bijzonder goed nieuws dat De Wingerd volgend schooljaar (2017-2018 veronderstel ik) aan de slag wil gaan met co-teaching.
Maar geheel nieuw is deze werkwijze in De Wingerd niet. De school is in 1983
gestart met co-teaching én combinatieklassen in de lagere school. Eerst waren
het Katrien en ik die samen voor de klas stonden, later waren het Carry en ik.
Getweeën zorgden we voor de grote groep kinderen van de eerste tot en met de
zesde klas.

Door de snelle groei van de school gingen we over op
klasgroepen, zoals in veruit de meeste scholen. Maar al snel had ik heimwee
naar de combinatieklassen en de co-teaching. Ik stelde aan het bestuur van De
Wingerd voor om een afdeling in te richten waarbij deze twee principes
gerealiseerd konden worden. Het was echter te vroeg, de geesten waren er nog niet
rijp voor. Toen ik in 1997 De Wingerd verliet en Rinkrank oprichtte, was het
standpunt vanaf het begin duidelijk: combinatieklassen en co-teaching, want
deze zaken zijn zo waardevol voor de ontwikkeling van de kinderen, dat ze nu
als basis van de nieuwe school moesten dienen. Tot op vandaag gebeurt dit zo in
Rinkrank.

Het is dus niet nodig om de blik te richten op de
steinerschool in Wilrijk – die slechts één jaar ervaring heeft met dit principe
– om met co-teaching aan de slag te gaan, er waren en zijn veel dichterbij (in
eigen huis zelfs) goede voorbeelden te vinden.

Aangezien er in de tekst van De Wingerd niet gesproken wordt
over combinatieklassen, veronderstel ik dat men het jaarklassensyteem blijft
hanteren. Een beetje jammer, want co-teaching tezamen met combinatieklassen levert
nog betere resultaten op.