In het journaal op tv (maandag 12-12-2016) zag ik een item over een kleuterklas waar de kinderen om het halfuur onder leiding van de leerkracht enkele danspasjes en andere bewegingen uitvoerden.
De reden hiervan? Volgens gezondheidsexperts is het aan te raden om na een halfuur stilzitten even in beweging te komen.
Maar wat zegt dit over de betreffende kleuterklas? Dat de kleuters dus al minstens een halfuur stilgezeten hebben. Als je bedenkt dat kleuters en lagereschoolkinderen véél liever bewegen dan stilzitten, is dat lange stilzitten (en blijkbaar vroeger nog langer dan een halfuur, aangezien deze vernieuwing nu in het nieuws komt) voor kinderen een vorm van straf.
Aan de universiteit van Leuven zullen de professoren bij aanvang van hun lessen een stasecretaris aanstellen: een student die na een halfuur les de plicht heeft om de les te onderbreken om alle aanwezigen de kans te geven even te bewegen.
Aan de univ lijkt me dit wél een goede maatregel, aangezien de lessen doorgaans heel wat langer duren dan een halfuur en de studenten noodgedwongen stil moeten zitten.
In kleuterschool en lagere school zijn er echter betere mogelijkheden.
Organiseer de lessen zo dat er voldoende bewegingsmogelijkheden zijn tijdens de les. Dan hoeven de lessen niet om het halfuur onderbroken te worden voor wat beweging. Een reken- of taalles of een les wereldoriëntatie kan perfect zo ingericht worden dat de leerlingen niet de hele tijd stil op hun stoel moeten zitten.
Voorbeeld: in een rekenles waarbij de kinderen materialen om te tellen mogen gebruiken, mogen zij dit niet aan hun tafel doen, maar op een andere plek in de klas of beter nog op een andere plek in de school of in de schooltuin (speelplaats).