Lezing Ludo Abicht
Jodendom en Verlichting
Vrijdag 7 maart 2008 Strijboshof Kalmthout
Org.: Het Gemenebest vzw
—————————————

Over de Verlichting:
1650: begin van de Verlichting, dat is 2 jaar na het einde van de Dertigjarige Oorlog.
De bronnen van de Verlichting zijn te vinden in het humanisme
Het was het werk van christelijke theologen, filosofen en wetenschappers; (filosoof = wetenschapper in de tijd van de Verlichting). Kenmerken waren: kritisch en rationeel.
De mens is het centrum

Lees verder