Lezing Rik Hoet: “De Bijbel, een Bibliotheek”
Vrijdagavond 22 februari 2008
Strijboshof Kalmthout
org. Gemenebest

In de reeks “Het judaïsme” was dit de derde lezing, de tweede die ik heb bijgewoond.

Spreker begon met uit te leggen dat het belangrijkste boek voor de joden de Talmoed is (commentaren op en commentaren op commentaren op de Misjna = joodse wetten samengesteld in de derde eeuw n. C.), net zoals voor katholieken lange tijd de cathechismus het belangrijkste boek was.

Lees verder