Enkele bedenkingen bij de boekbesprekingen in De Morgen van 20 februari 2008.

auteur: Charlotte Mutsaers
titel: Koetsier Herfst

“Een mens moet voor zijn geluk zorgen” uitspraak van Maillot, hoofdfiguur in het boek.
Reactie : en mens moet niet voor zijn geluk zorgen. Hij moet het zelfs niet betrachten of zoeken. Als hgt hem gegund is om gelukkig te zijn, zal het hem in de schoot geworpen worden, en is hij er zich misschien niet eens van bewust. Met geluk gaat het zoals Erik Oger in zijn boek ‘Nachtoog’ beschrijft met tal
van andere zaken (bijvoorbeeld de slaap): men moet ze bewust niet zoeken om
ze te vinden.

auteur: Christopher Hitchens
titel: God is NIET groot.

In dit boek fulmineert de auteur tegen godsdienst in het algemeen, maar – volgens de bespreking – vooral tegen de islam.
In vele opzichten kan ik het met de zienswijze van de auteur eens zijn: godsdienst is in vele opzichten bijzonder schadelijk voor de menselijke ontwikkeling. Maar wat ik niet in de bespreking van dit boek vind, is dat godsdienst ook veel positieve aspecten heeft. Heel wat culturele verworvenheden zijn aan godsdiensten te danken. denken we maar aan muziek, schilderkunst, letterkunde, enz.

Wat me zeer verbaast is de bijzonder positieve houding die de auteur aanneemt ten opzichte van het beleid van de Amerikaanse president Bush ten opzichte van Irak.

linken: www.hitchensweb.com
            www.slate.com