Blog Image

luxielen

Uitgelezen DM 20.02.08

Literatuur Posted on 22 Feb, 2008 11:46:13

Enkele bedenkingen bij de boekbesprekingen in De Morgen van 20 februari 2008.

auteur: Charlotte Mutsaers
titel: Koetsier Herfst

“Een mens moet voor zijn geluk zorgen” uitspraak van Maillot, hoofdfiguur in het boek.
Reactie : en mens moet niet voor zijn geluk zorgen. Hij moet het zelfs niet betrachten of zoeken. Als hgt hem gegund is om gelukkig te zijn, zal het hem in de schoot geworpen worden, en is hij er zich misschien niet eens van bewust. Met geluk gaat het zoals Erik Oger in zijn boek ‘Nachtoog’ beschrijft met tal
van andere zaken (bijvoorbeeld de slaap): men moet ze bewust niet zoeken om
ze te vinden.

auteur: Christopher Hitchens
titel: God is NIET groot.

In dit boek fulmineert de auteur tegen godsdienst in het algemeen, maar – volgens de bespreking – vooral tegen de islam.
In vele opzichten kan ik het met de zienswijze van de auteur eens zijn: godsdienst is in vele opzichten bijzonder schadelijk voor de menselijke ontwikkeling. Maar wat ik niet in de bespreking van dit boek vind, is dat godsdienst ook veel positieve aspecten heeft. Heel wat culturele verworvenheden zijn aan godsdiensten te danken. denken we maar aan muziek, schilderkunst, letterkunde, enz.

Wat me zeer verbaast is de bijzonder positieve houding die de auteur aanneemt ten opzichte van het beleid van de Amerikaanse president Bush ten opzichte van Irak.

linken: www.hitchensweb.com
            www.slate.com22 februari 2008

Literatuur Posted on 22 Feb, 2008 11:20:08

Eergisteren een boeiende lezing bijgewoond ten huize Fons Buyens in Nieuwmoer. Spreker was Paul Pelckmans.
Onderwerp: Don Quichot, de eerste moderne roman?

Twee zaken moeten bijblijven uit deze lezing:

het boek gaat over
VERTROUWEN IN DE WERELD.  wat niet gepland is, loopt goed. We moeten de zaken op hun beloop laten. 
Vertrouwen op het gelukkig toeval. 

en
VERTROUWDHEID MET DE WERELD  (Don Quichot en Sancho Panza lijden geen schade van hun mislukte 
avonturen. Don Quichot reageert daarop door te zeggen dat een mislukte taak 
niet voor hem bestemd was, maar voor een andere (dolende) ridder. 

—————————–

Tijdens de lezing gebruikte de spreker het boek:

MYTHISCHE FIGUREN VAN DE MODERNITEIT, waarin hijzelf het hoofdstuk over Don Quichot heeft verzorgd.
Het boek is uitgegeven bij Damon en is online te verkrijgen bij de uitgever. Het kan ook online besteld worden bij ECI-boekenclub. De prijs is 16.90 euro.

————————–

Is Don Quichot de eerste moderne roman?
Het antwoord is duidelijk NEEN.

Naar aanleiding van deze lezing heb ik de Don Quichot helemaal herlezen in de vertaling van Weremeus Buning en CFA Van Dam; uitgave van 1943 – herdruk 1993 bij Querido Amsterdam, met illustraties van Gustave Doré.